Nævnets møder

Nævnet holder møder ca. 4 gange årligt og følger den kommunale valgperiode.

MøderDagsorden udkommerFrist for punkter
11. februar 2016 21. januar 201614. januar 2016
19. maj 201628. april 201621. april 2016
22. september 2016 1. september 2016 25. august 2016
24. november 20163. november 2016 27. oktober 2016
9. februar 201727. januar 201712. januar 2017
Det er vigtigt at indgive punkter så tidligt som muligt, så sekretariatet får mulighed for at sikre, at punkterne bliver tilstrækkeligt belyst, før de sættes på dagsordenen. Det er formanden der i samarbejde med sekretariatet  bestemmer hvorvidt en sag kan sættes på dagsordenen.

Læs mere i Taxinævns Syds forretningsorden.

Dagsorden og referater

Du kan læse referater fra Taxinævn Syds møder, ved at følge linket, her har du også mulighed for at til- og afmelde dig dagsordener/referater. Tryk på billedet og se hvordan.

dagsorden3

Dialogmøde

Den 18. september 2015 afholdt Taxinævn Syd dialogmøde mellem nævnet og taxivognmænd.

Referat dialogmøde 18 08 2015