Nævnets møder

Taxinævn Syd er nedlagt pr. 1. januar 2018.

Pr. 1. januar 2018 trådte ny taxilov i kraft, alle nye henvendelser, ansøgninger m.m. rettes nu til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Taxinævn Syd er nedlagt, men sekretariatet forsætter frem til 1. juli 2018, hvorefter de ”gamle tilladelser” overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der afholdes derfor ikke yderligere møder.

Dagsorden og referater

Du kan læse referater fra Taxinævn Syds møder, ved at følge linket, her har du også mulighed for at til- og afmelde dig dagsordener/referater. Tryk på billedet og se hvordan.

dagsorden3

Dialogmøde

Den 18. september 2015 afholdt Taxinævn Syd dialogmøde mellem nævnet og taxivognmænd.

Referat dialogmøde 18 08 2015