Om Taxinævn Syd

Taxinævn Syd er nedlagt pr. 1. januar 2018.

Pr. 1. januar 2018 trådte ny taxilov i kraft, alle nye henvendelser, ansøgninger m.m. rettes nu til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Taxinævn Syd er nedlagt, men sekretariatet forsætter frem til 1. juli 2018, hvorefter de ”gamle tilladelser” overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Tidligere om Taxinævn Syd

Taxinævn Syd er en fælleskommunal myndighed for Sønderborg og Aabenraa Kommuner. Nævnet varetager kommunernes opgaver indenfor taxiloven, herunder at sørge for en tilfredsstillende taxiordning dvs. antallet af vogne, vognenes standard, takster og kundeservice. Nævnet har kompetencen til at godkende førere af køretøjer omfattet af taxiloven, udstede og føre tilsyn med tilladelser til taxikørsel, sygetransport, limousinekørsel og bestillingskontorer.

Der er et stort kørselsområde der dækker hele Sønderborg og Aabenraa Kommuner, vognene bærer plader med områdenummer 2. Der kan være enkelte vogne der kører med nr. 540 eller 580 til og med udgangen af 2016. Besluttet på møde i Taxinævn Syd den 25. september 2015.

Medlemmer af Taxinævn Syd var

Nævnets vedtægter

Etableringen af det fælleskommunale taxinævn og godkendelse af vedtægterne blev behandlet af Aabenraa Byråd den 26. februar 2014 som punkt 114 og af Sønderborg Byråd den 5. marts 2014 som punkt 32.  Klik på punkter for at se vedtægter.

Nævnets sekretariatet

Sekretariatets opgaver varetages primært af:

Der skal aftales tid for personlig samtale.

 

Taxinævn Syds kørselsområde

Kort over Sønderborg og Åbenrå Kommune

Kort over Sønderborg og Aabenraa Kommune – fælles kørselsområde