Takster

Takster for taxikørsel

Taxinævn Syd fastsætter maksimaltakster for taxikørsel, dvs. kundens betaling for kørslen. Det sker normalt i forhold til et taxiindeks, som udarbejdes af Danmarks Statistik. Taxinævn Syd besluttede maksimaltakster for nævnet ved mødet den 5. februar 2015. Se punkt og folderen ved at følge linket.

Efter ny taxilov er trådt i kraft pr. 1. januar 2018, gælder disse takster kun for de  gamle tilladelser  (de der er udstedet inden 1. januar 2018).

Administrative gebyrer

Taxinævn Syd har, i henhold til Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 405 af 8. maj 2012, § 40, mulighed for at opkræve takster for behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelser eller førerkort m.v., blot beløbsstørrelsen ikke overstiger bekendtgørelsens beløb tillagt tilskrivninger. Taxinævn Syd har på mødet den 19. maj 2016, godkendt gebyrer for 2017.

 

Administrative gebyrer 2017kr.
Påtegning af toldattest160
Behandling af ansøgning465
Udstedelse af tilladelse og godkendelse1.532
Udstedelse af førerkort114
Udlevering af trafikbog89
Udlevering af tilladelsesnummerplade69